Želite postati distributer?

info@reduxi.eu +386 40 352 322

Trajnostni razvoj

MOČ JE V NAŠIH ROKAH

Ljudje nosimo ogromno odgovornost za podnebne spremembe, ki drastično vplivajo na celotno družbo. Kar 2/3 toplogrednih plinov nastane na račun energije. Z neučinkovito rabo električne energije in zanemarjanjem obnovljivih virov planet obremenimo z ogromnimi količinami CO₂ emisij. Zaradi podnebnih sprememb se potreba po elektriki le še povečuje; predvsem v času konic. Zato je nov način rabe energije v smeri trajnostnega razvoja esencialnega pomena. Časa za premislek ni. Ukrepati je treba takoj.

TRAJNOSTNI SISTEM REDUXI - ZA ZELENO PRIHODNOST

Trajnostni razvoj je osrednja nit miselnega toka v podjetju Amibit. Visoke ambicije nas ženejo v strateške podvige, ki prinašajo posameznikom moč obvladovanja in spreminjanja njihovih navad na področju rabe energije. Reduxi je produkt, razvit z mislijo na boljši jutri. Nastal je kot odgovor na pereče težave, povezane z večanjem porabe energije. S sistemom Reduxi želimo posameznike združiti v zanesljive mikro-energetske ekosisteme. Cilj je jasen: čim širšo množico vzpodbuditi k racionalni in učinkoviti rabi električne energije, s poudarkom na rabi energije iz obnovljivih virov. Vsak uporabnik sistema Reduxi tako postane pomemben člen v boju za zeleno prihodnost.

PREIZKUSITE REDUXI – BREZPLAČNO SPREMLJAJTE PORABO ENERGIJE

Ob nakupu sistema Reduxi vam kar 1 leto zagotovimo brezplačno uporabo aplikacije za spremljanje porabe energije v vašem gospodinjstvu ali poslovnem objektu. Tako se boste lahko sami prepričali v številne prednosti sistema za upravljanje z energijo Reduxi.